ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียด :
นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ประธานกรรมการ นายถาวร เกียรติไชยกร นายประภากร วัชราคม และนายอ...อ่านต่อ
10 ก.ค. 2563
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการฯ ออกตรวจรับรองการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ...อ่านต่อ
10 ก.ค. 2563
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 9 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ...อ่านต่อ
09 ก.ค. 2563
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 6 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประธาน...อ่านต่อ
09 ก.ค. 2563
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกร...อ่านต่อ
09 ก.ค. 2563
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 7 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาช...อ่านต่อ
08 ธ.ค. 2561
ผู้ประกาศ : ครูสุพรรณ แก้วฝั้น
[อ่านแล้ว : 153 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด