ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียด :
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ...อ่านต่อ
25 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 27 ครั้ง]

รายละเอียด :
ระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการดำเนินการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีว...อ่านต่อ
25 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 39 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาล...อ่านต่อ
19 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 27 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนว...อ่านต่อ
18 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 28 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาล...อ่านต่อ
18 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 20 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาล...อ่านต่อ
14 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด