ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียด :
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาช...อ่านต่อ
08 ธ.ค. 2561
ผู้ประกาศ : ครูสุพรรณ แก้วฝั้น
[อ่านแล้ว : 139 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาภาคเหน...อ่านต่อ
24 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : ครูสุพรรณ แก้วฝั้น
[อ่านแล้ว : 105 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5 -7 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด...อ่านต่อ
08 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 110 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณ...อ่านต่อ
19 ต.ค. 2561
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 103 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียม...อ่านต่อ
18 ต.ค. 2561
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 74 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ
18 ต.ค. 2561
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 67 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด