ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียด :
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรร...อ่านต่อ
18 ม.ค. 2564
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 53 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 มกราคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรม...อ่านต่อ
18 ม.ค. 2564
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 43 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรร...อ่านต่อ
18 ม.ค. 2564
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 36 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรร...อ่านต่อ
18 ม.ค. 2564
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 47 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมกา...อ่านต่อ
27 ต.ค. 2563
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 50 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมกา...อ่านต่อ
21 ต.ค. 2563
ผู้ประกาศ : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
[อ่านแล้ว : 53 ครั้ง]

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด